Bob the Robot

Bob the Robot on ketterä, kolossaalinen ja kokenut markkinointitoimisto kasvuhakuisille asiakkaille.

Yrityksen ytimessä on integroitu suunnitteluprosessi, jonka Bob Helsinki ja Robot ovat yhdessä kehittäneet ja pilotoineet varsin näkyvin tuloksin.

Suunnittelumetodin avulla syntyy strategioita, konsepteja ja toteutuksia, jotka antavat asiakkaille epäreilua kilpailuetua sekä toimialaa nopeampaa kasvua.